Katwijk, 24 juni 2021

Beste mensen, Door de berichten vanuit het RIVM, dat we weer richting besmetting cijfers van juni 2020 gaan, heeft de regering doen besluiten om veel van de beperkende maatregelen op te heffen. De 1.5 meter blijft van kracht en uiteraard de bekende basisregels. De onderstaande richtlijnen vanuit de KNBB kan je onderstaand lezen. Besluit BSK-Bestuur Vanaf maandag 28 juni a.s. is de biljartzaal zonder een gesteld maximum van personen, weer voor iedereen toegankelijk. Het middelste biljart kan dus ook weer worden gebruikt. Ook de presentielijst behoort dan weer tot het verleden.

Met vriendelijke groet, Albert van der Plas

 

Bericht KNBB

 _______________________________________________________  Vanaf 26 juni wedstrijden weer toegestaan; anderhalve meter blijft norm 19 juni 2021 Gisteravond, vrijdag 18 juni, maakten demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge bekend dat vanaf 26 juni bijna alles kan, waarbij 1,5 meter afstand de norm blijft. Dat betekent voor de sportsector ook goed nieuws. De mondkapjesplicht vervalt, mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden en vanaf 26 juni mogen er weer wedstrijden worden georganiseerd voor iedereen. Ook is publiek toegestaan als er onderling 1,5 meter afstand gehouden wordt. Medio augustus kijkt het kabinet wanneer de laatste stap van het openingsplan gezet kan worden. Hiermee vervallen veel maatregelen die in meer of mindere mate de afgelopen 1,5 jaar golden in de sportsector. De belangrijkste maatregel die overblijft is dat volwassenen vanaf 18 jaar, 1,5 meter afstand moeten houden en dat iedereen zich aan de hygiëne maatregelen houdt. Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.

RIVM Maatregelen

Blijf thuis bij gezondheidsklachten, ook als iemand in jouw huishouden koorts (38+) en/of benauwdheidsklachten heeft.

Geen handen schudden.

Hoest en niest in de binnenkant van je elle boog.

Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten.

Was voor en na het spelen je handen.

 Risico’s  

Biljart beoefenaars zijn in het algemeen onderworpen aan een laag besmettings-risico omdat er nauwelijks contactmomenten zijn. Biljarten is dus betrekkelijk veilig mits er maatregelen getroffen en gehanteerd worden. Door de volgende uitgangspunten te hanteren worden de risico’s beperkt:

 • Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud;
 • De keuze-trekstoot wordt niet uitgevoerd;
 • De beginnende speler wordt aangewezen door middel van “tossen” of in onderling overleg bepaald;
 • Ballen worden vooraf en na afloop gedesinfecteerd ;
 • Ieder speler gebruikt zijn eigen materiaal (keu en krijt) en neemt deze altijd mee terug naar zijn stoel;
 • Iedere speler  zorgt ervoor dat bij zijn zitplaats een desinfecterend middel aanwezig is om voorafgaand aan iedere beurt zijn handen te desinfecteren;
 • Er staat altijd maar één speler aan de biljarttafel;
 • Er kan gebruik gemaakt worden van het scorebord. Voor en na de partij wel het scorebord desinfecteren;
 • De tegenstander moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de andere speler en tafel;                                                   

        Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en de beurt vervolgen.                                                                                                                            

 • Na de beëindiging van de partij wordt het biljart gedesinfecteerd;
 • Voor het dragen van een gezichtsmasker worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Uiteraard zodra het RIVM daartoe over gaat.