BANDSTOTEN 2022

 

Voor het bandstoten gelden de zelfde regels als bij het Libre-spel, echter met de uitzondering dat ‘n carambole pas geldig is als voor het raken van de derde bal minimaal één band is geraakt. 

Er wordt gespeeld tot een van de spelers zijn handicap gehaald heeft.

Alle spelers maken een gelijk aantal beurten, dus als de speler die begonnen is aan zijn handicap is gekomen,dan heeft de ander nog de gelijkmakende beurt. Heeft de speler die als tweede begonnen is, zijn handicap als eerste gehaald,dan is de wedstrijd gelijk afgelopen. Beide hebben dan n.l. evenveel beurten gehad.

Het maximum aantal beurten is 30 ook als de spelers nog niet aan hun handicap gekomen zijn.

De winnaar krijgt 10 punten. De verliezer krijgt het aantal punten dat een verhouding is tussen de hoeveelheid gemaakte caramboles en zijn handicap.