Beste leden van Biljart Sociëteit Katwijk,


Vanaf 25 mei 2018 beschermen alle EU-landen uw privacy volgens dezelfde regels. Vanaf dat moment werd de nieuwe Europese privacywet: de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”(AVG) van kracht.
Hoe zorgen wij voor de bescherming van uw persoonsgegevens? Daartoe is er een privacyverklaring opgesteld, die als bijlage bij deze mededeling is gevoegd. Hierin kunt u lezen welke handelingen er worden verricht en wat uw rechten zijn. Het geheel heeft geen invloed op de wijze waarop we met elkaar communiceren
De genoemde bijlage is aan de website van de BSK toegevoegd. Klik hiervoor op: Privacyverklaring bekijken. Om aan de wet AVG te voldoen hebben we alle leden een privacyverklaring gestuurd. Daarnaast zal er ook op onze website een privacyverklaring komen. Hiermee denken wij als bestuur te voldoen aan de richtlijnen omtrent de AVG.
Het privacyreglement zal door u moeten worden onderschreven. Zonder tegenbericht ga ik ervan uit dat dit voor u het geval is.


Met vriendelijke groet namens het bestuur, de secretaris Albert van der Plas