Spelregels interne competities

 

LIBRE :

 Handicap: is moyenne x 30 ( b.v. moyenne  is 1,2 x 30, dus HC= 36)

De minimum HC is 20  (b.v. moyenne. Is 0,5 x 30 =15 wordt dus 20)

Een geschatte handicap kan tussentijds aangepast worden, indien deze  substantieel afwijkt van de waarde waarmee men begonnen is, na 3  speelronden is hiervoor de mogelijkheid.

Er wordt gespeeld tot een van de spelers zijn handicap gehaald heeft.

Alle spelers maken een gelijk aantal beurten, dus als de speler die begonnen is aan zijn handicap is gekomen ,dan heeft de ander nog de gelijkmakende beurt. Heeft de speler die als tweede begonnen is, zijn handicap als eerste gehaald ,dan is de wedstrijd gelijk afgelopen. 

Het maximum aantal beurten is 30 ook als de spelers nog niet aan hun handicap gekomen zijn.

De winnaar krijgt 10 punten. De verliezer krijgt het aantal punten dat in  verhouding staat tot de hoeveelheid gemaakte caramboles en zijn handicap.

Berekening gaat volgens het Belgisch carambole puntentellingsysteem .

 Tienden worden naar beneden afgerond, 8,7 geeft dus 8 wedstrijdpunten.

BANDSTOTEN:

Spelregels en puntentelling hetzelfde als bij libre.

Handicap, indien niet bekend, wordt vastgesteld door 2/3 van de Libre HC te nemen.

b.v. Iemand met een libre HC van 33 moet dan met bandstoten : 2/3 x 33 = 22   caramboles maken.

 

DRIEBANDEN:

Spelregels en puntentelling hetzelfde als bij libre.

Handicap, indien niet bekend, wordt vastgesteld door 1/3 van de Bandstoten HC te nemen.

b.v. Iemand met een Bandstoten HC van 30 moet dan met  driebanden : 1/3  x 30 = 10 caramboles  maken. 

 

 

 

TRIATLON

Er wordt gespeeld in de spelsoorten libre, bandstoten en driebanden .

Het aantal te spelen caramboles per spelsoort is bepaalt op 1/3 van de handicap, zoals die in de voorgaande competities is vastgesteld , of wordt ingeschat indien deze niet bekend is .

We beginnen met libre , daarna bandstoten en als laatste onderdeel het driebanden.

Wanneer je, je aantal libre caramboles gehaald hebt, krijg  je daarvoor 1 punt, voor het bandstoten uitspelen krijg je 2 punten en voor het driebanden zijn dat 3 punten. Uitslagen kunnen dus 6-0, 6-1, 6-3 of 6-6 zijn.

 

 

Bij het niet verschijnen voor een wedstrijd, zonder geldige reden, worden 5 punten in mindering gebracht.

De niet gespeelde wedstrijd wordt in overleg met de tegenstander opnieuw vastgesteld !