DRIEBANDEN COMPETITIE 2022

Spelregels en puntentelling is hetzelfde als bij libre, m.u.v het maximum aantal speelbeurten, dit is bij driebanden 40 i.p.v. de gebruikelijke 30 beurten.

Handicap, indien niet bekend, wordt vastgesteld door 1/3 van de Bandstoten HC te nemen.

 b.v. Iemand met een Bandstoten HC van 30 moet dan met  driebanden : 1/3  x 30 = 10 caramboles  maken. 

 

Bij het driebanden dient de speelbal alvorens deze de tweede aanspeelbal raakt tenminste drie – al of niet dezelfde – banden te hebben geraakt.

Zijn een of meer ballen uitgesprongen, dan dienen de uitgesprongen ballen op de acquits te worden geplaatst

Als de speelbal van een aan de beurt zijnde speler vastligt tegen een of beide andere ballen, dan heeft de speler keus tussen de volgende mogelijkheden

  • het spelen vanaf een niet vastliggende bal of via een of meer banden tegen welke de speelbal niet vastligt;
  • het losspelen van zijn speelbal door een kopstoot (massé/piqué);
  • het op de acquits laten plaatsen van zijn speelbal en de daaraan vastliggende bal, eventueel alle ballen als de speelbal tegen beide andere ballen vastligt en wel:

– de rode bal op het bovenacquit;
– de speelbal op het benedenacquit;
– de andere bal op het middenacquit.

Is het voor de vastliggende bal aangewezen acquit versperd, dan wordt die bal geplaatst op het acquit aangewezen voor de bal die dat acquit verspert.