M(AATJES) H(ARING) T(OERNOOI)

                 

                             

                             

 

Spelregels :

Er wordt gespeeld in min of meer gelijkwaardige teams van 2 spelers (maatjes),

die ingedeeld zijn  naar hun moyenne. Een speler met een hoog moyenne is gekoppeld aan een speler met een lager moyenne.

 De teams spelen wedstrijden tegen elkaar in de spelsoorten  libre, bandstoten en 3-banden volgens het bijgevoegde speelschema.

De teams die als eerste in het speelschema  genoemd zijn, mogen beginnen met de afstoot.

Zij spelen  met de witte bal en het andere team met de gele bal .

De wekker wordt op ca. 30 minuten gezet en men gaat spelen tot de zoemer afgaat, waarna de wedstrijden direct afgelopen zijn.

De spelers in een team stoten om en om en maken caramboles tot er een van de twee mist.
Hierna gaat de beurt over naar het andere team,die dan ook  om en om caramboles kunnen maken totdat ook zij missen,want dan gaat de beurt weer terug naar de andere partij.

De bedoeling is uiteraard om als team zo veel mogelijk caramboles te maken.

De gemaakte caramboles bij libre gelden voor 1 punt, bij bandstoten is dat 2 punten en bij het driebanden 3 punten.

Winnaar is uiteraard het team dat de meeste punten gescoord heeft.

  Na afloop haringparty voor alle leden !