Update 17 augustus

 

Het was natuurlijk een klein feestje toen begin juni 2020, na verkregen toestemming van de gemeente, de biljartzaal weer opengesteld kon worden.

Het bestuur is zich er terdege bewust van dat de “normale situatie” nog (lang) niet binnen bereik is. Het virus vlamt weer in alle hevigheid op en dat baart ons grote zorgen.

Daarom vanaf maandag 17 augustus 2020, is er besloten om het aantal bezoekers van 12 te beperken tot  9 bezoekers!

 • Ook het aantal spelers op één biljart mag de 3 spelers niet overschrijden!
 • Wel kan het middelste biljart worden geopend als er meer dan 6 bezoekers zijn gearriveerd. Gouden regel is dan wel, dat het middelste biljart, na beëindiging van het spelen, direct weer wordt afgedekt met afdekkleed en houten vlonder!!!

De KNBB ervaart net als het bestuur van de BSK de roep van de leden om gecontroleerd en onder strikte voorwaarden hun sportieve leven doorgang te laten vinden.

 • Nu de deur van de Biljartlocatie weer is opengesteld zullen we ons zeer bewust dienen te zijn dat de problemen en uiteraard de gezondheidsgevaren nog niet tot het verleden behoren.
 • Om bovenstaande redenen en op aanwijzing van WVS en NOC*NSF  is het onderstaande protocol tot stand gekomen.

Het bestuur heeft dit protocol vastgesteld met de verwachting dat het kan bijdragen om de veiligheid te borgen.

We zijn nu weer een paar maanden verder. De hygiëne en het daarmee beoogde preventief handelen is redelijk tot goed. Maar met de 1.5 meter afstand houden zit het  nog steeds niet goed!

Doe jij mee om dit te realiseren, het gaat om een ieder zijn gezondheid!!

 Het bestuur BSK

 

Bij aankomst op de biljartlocatie:

 • Zorg voor zover het van het weer afhankelijk is ramen en deuren geopend worden.
 • Op alle cruciale plekken in de biljartzaal zijn ontsmettingsmiddelen aanwezig.
 • De eerste gearriveerde speler haalt de  cilinder uit het slot en ontsluit vervolgens de biljartzaal. Daarna wordt de cilinder met de betreffende sleutels gedesinfecteerd.
 • De toegangsdeur  van en naar de biljartzaal blijft open.
 • Na deze handelingen handen wassen in de keuken.
 • De eerstvolgende speler moet na toegangsdeur, alvorens de biljartzaal wordt betreden de handen in keuken wassen om vervolgens de biljartzaal te betreden.
 • Na het verwijderen van de afdekzeilen worden de houten lijsten van het biljart ontsmet.
 • Zorg voor een eigen krijtje en gebruik alleen de eigen keu.

 

Bij het verlaten van de biljartlocatie:

 • De speler(s) die het laatst de zaal verlaten dragen er zorg voor dat in
 • omgekeerde volgorde de hygiëneregels worden nageleefd

RIVM Maatregelen

Blijf thuis bij gezondheidsklachten, ook als iemand in jouw huishouden koorts (38+) en/of benauwdheidsklachten heeft.

Geen handen schudden.

Hoest en niest in de binnenkant van je elle boog.

Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten.

Was voor en na het spelen je handen.

 Risico’s  

Biljart beoefenaars zijn in het algemeen onderworpen aan een laag besmettings-risico omdat er nauwelijks contactmomenten zijn. Biljarten is dus betrekkelijk veilig mits er maatregelen getroffen en gehanteerd worden. Door de volgende uitgangspunten te hanteren worden de risico’s beperkt:

 • Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud;
 • De keuze-trekstoot wordt niet uitgevoerd;
 • De beginnende speler wordt aangewezen door middel van “tossen” of in onderling overleg bepaald;
 • Ballen worden vooraf en na afloop gedesinfecteerd ;
 • Ieder speler gebruikt zijn eigen materiaal (keu en krijt) en neemt deze altijd mee terug naar zijn stoel;
 • Iedere speler  zorgt ervoor dat bij zijn zitplaats een desinfecterend middel aanwezig is om voorafgaand aan iedere beurt zijn handen te desinfecteren;
 • Er staat altijd maar één speler aan de biljarttafel;
 • Er kan gebruik gemaakt worden van het scorebord. Voor en na de partij wel het scorebord desinfecteren;
 • De tegenstander moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de andere speler en tafel;                                                   

        Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en de beurt vervolgen.                                                                                                                            

 • Na de beëindiging van de partij wordt het biljart gedesinfecteerd;
 • Voor het dragen van een gezichtsmasker worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Uiteraard zodra het RIVM daartoe over gaat.