(G)EBAKKEN (V)IS TOERNOOI

 

                                              

 

 

Spelregels voor het 1-2-3- spel

 

Bij het 1-2-3 spel is het de bedoeling om in 1 speelbeurt, achtereenvolgens een libre-carambole, gevolgd door een bandstoot en daarna een driebanden carambole te maken.

De puntenwaardering voor de libre carambole is 1 punt, voor de bandstoot is dat 2 punten en voor de driebanden carambole 3 punten. In één beurt kunnen dus max.  1 + 2 + 3 =  6 punten behaald worden. Als je de 3 caramboles ( 6 punten) gemaakt hebt , gaat de beurt automatisch over naar de volgende speler.

Indien er door de speler die aan stoot is  gemist wordt dan gaat de speelbeurt over naar de volgende speler. De gemaakte punten worden op het scorebord genoteerd, dit kunnen dus 0,1,3 of 6 punten zijn.

 

1-2-3 Toernooi

 Op woensdag 15 april  gaan wij dit spel ,  tijdens het (G)ebakken  (V)is toernooi, spelen. We spelen het dan met 2 spelers aan één tafel en binnen een vastgestelde tijd (tijdklokje) van ca. 25minuten. Elke speler speelt 3 wedstrijden.

De spelers worden zo goed mogelijk naar hun moyenne ingedeeld.

De eerstgenoemde speler begint met de afstoot en de wedstrijd is direct afgelopen als de zoemer gaat.

De winnaar van het toernooi  is uiteraard de speler die in zijn 3 wedstrijden de meeste punten gescoord heeft.

Na afloop van het toernooi is er GEBAKKEN VIS eten  met daarbij  een drankje.